Disclaimer voor Bruno Klassiek

Voor alle duidelijkheid wijst Bruno Klassiek ten aanzien van de websites brunoklassiek.nl en brunoklassiekpresenteert.nl u in deze disclaimer op het volgende:

De websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bruno Klassiek. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bruno Klassiek. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze websites getoonde informatie wordt door Bruno Klassiek met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de sites wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bruno Klassiek behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Bruno Klassiek alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bruno Klassiek niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de websites via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze sites leiden naar websites buiten het domein van Bruno Klassiek, welke geen eigendom zijn van Bruno Klassiek. Deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Bruno Klassiek. Hoewel Bruno Klassiek uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Bruno Klassiek worden onderhouden wordt afgewezen.

Bruno Klassiek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de websites.